Bläddra

Anmälda och uppklarade våldtäkter i Europa. Brå rapport 2020:2 : Svårigheter vid internationella jämförelser

Kategorier: Juridik
Köp här

Anmälda och uppklarade våldtäkter i Europa. Brå rapport 2020:2 : Svårigheter vid internationella jämförelser

Kategorier: Juridik
Köp här

I denna studie visar Brå att det finns skillnader både i hur våldtäktslagstiftningen är utformad och hur statistiken förs, vilket gör att ländernas siffror inte är jämförbara. Även sättet att föra statistik över andelen anmälningar som klaras upp skiljer sig mellan länderna i Europa. Till exempel varierar det vad som avses med ett uppklarat brott. I vissa länder räknas en anmäld våldtäkt som uppklarad om någon har åtalats för brottet, medan det i andra länder räcker med att någon har blivit misstänkt.