Bläddra

Anna och jag : vad är livet, människan, tänkandet och känslan

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Anna och jag : vad är livet, människan, tänkandet och känslan

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Jag ville skriva en bok för att rikta ljuset mot det som sprider isolering, konflikter och rädsla i samhället. Jag ville ta mig an tänkandet som blivit så upphöjt, att människor inte längre ser hur dysfunktionellt tänkandet är i mötet med livet. Men när personal inom vård, skola och omsorg mer fokuserar på att bocka av enligt en uttänkt plan, istället för att möta människan, vet jag att något redan har gått förlorat. I vissa situationer i livet tvingas vi ställa de stora frågorna om livet, människan, tänkandet och känslan. Men det är inte svaren som är viktiga, utan vad som utvecklas inom människan när hon själv undersöker frågorna, skriver Anna Lindskog. Och utgår från sin egen uppväxt, yrkeskarriär och vardag när hon skriver om de stora livsfrågorna. Du möter hos författaren en känslig natur som har reflekterat och ifrågasatt ämnen som kärlek, relationer, intelligens, sanning, makt och kunskap. När du vet vad som gör dig ointelligent är du intelligent, skriver författaren och hävdar att livet till skillnad från materia måste förstås baklänges. Hon skriver att livet i sig själv redan är fulländat, medan människans alla uttänkta föreställningar om livet blockerar vad som är livsintelligens. Och utan den livsintelligensen, menar hon att isolering, konflikter och rädsla ökar. Hon vänder sig till människor i olika livssituationer, men speciellt till unga som möter en samhällsutveckling som författaren själv ser med stor oro på. Och av det skälet vill hon inspirera unga att själva undersöka fakta och se igenom vad som är falskt i ord och siffror. Anna föddes i Göteborg där hon studerade och arbetade ett par år med sikte på att bli sjuksköterska. Men avbröt den karriären och flyttade till Stockholm för att förstå samhälle, politik och ekonomi. Efter akademiska studier arbetade hon bland annat med försäljning, ekonomi och administration. Därefter fortsatte hon som personalchef i flera olika internationella bolag och snabbväxande tillväxtbolag. De senaste åren har hon haft eget bolag och arbetat som inhyrd personalchef, mentor och rådgivare.