Bläddra

Annons om ett ledigt hus : hur Järna blev ett centrum för antroposofiska initiativ och verksamheter

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Personliga berättelser
Köp här

Annons om ett ledigt hus : hur Järna blev ett centrum för antroposofiska initiativ och verksamheter

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Personliga berättelser
Köp här
Hur blev Järna ett centrum för antroposofiska initiativ och verksamheter?
Minnen och berättelser om hur de antroposofiska verksamheterna i Järna kom till; om utvecklingen från en idé till en omfattande och vittförgrenad verksamhet.
Boken består till stor del av intervjuer med "grundarpersonligheter". Personer som haft fundamental betydelse för den antroposofiska utvecklingen i Järna berättar om sitt liv, sin väg till Järna och hur de satsade allt på att grunda och utveckla olika antroposofiska initiativ, institutioner och verksamheter såsom läkepedagogiska institut, biodynamiska gårdar, utbildningsseminarier, skolor sjukhus, medicintillverkning etc.