Bläddra

Anpassbara lägenheter

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: bostadshus Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Konst Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Köp här

Anpassbara lägenheter

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: bostadshus Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Konst Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Köp här
Ett bostadshus ska kunna ge en bra bostad för många människor under lång tid, kanske femtio eller hundra år. Under den här tiden behöver lägenheterna möta många olika boendebehov, från olika typer av hushåll, för att de ska vara hållbara. Den här boken handlar om anpassbara lägenheter som en hållbar strategi för långsiktigt användbara lägenheter.

Boken visar på ett skiftat fokus för designpraktiken, där lägenhetens anpassbarhet över tid, för varierande boendebehov och för olika typer av hushåll utgör utgångspunkt. Författaren hoppas kunna inspirera den ritande arkitekten, planeraren, beställaren och arkitektstudenten. Boken bygger på forskning om anpassbara lägenheter och social hållbarhet, och ger exempel på hur lägenheters anpassbarhet påverkar sociala kvaliteter för den som bor. Den presenterar också sex designstrategier och visar på en mängd lägenhetsplanlösningar, både teoretiska och realiserade.