Bläddra

Användbara ord i hamnar terminaler transporter = Useful words in ports°terminal°transport°

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik Vattenbyggnad
Köp här

Användbara ord i hamnar terminaler transporter = Useful words in ports°terminal°transport°

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik Vattenbyggnad
Köp här
Över 45 års arbete inom hamnverksamhet är underlag till den här boken. Behovet av att hitta de vanligaste orden för kommunikationen tror jag är mycket stort. Detta är ett första försök att tillgodose dessa behov Boken har därför formatet så att man lätt kan bära den på sig under arbetet.

Under min tid i de olika Stuveri & Hamnbolagen har jag arbetat med planering, lednings & stabsområden. Personalutveckling av alla personal-kategorier liksom konsult i Port of Gothenburg Consultancy AB med projekt i México, Tanzania, Kuba och Venezuela. Planering och utveckling av hamnens olika terminaler. Med säkerhet och rehabilitering av personal under några år för att senare återigen arbeta som produktionsledare med loss/last av bilbåtar och slutligen med materialhantering och avfalls & miljöhantering i hamnar.