Bläddra

Är det möjligt?

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Köp här

Är det möjligt?

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Köp här
I många situationer måste man snabbt kunna ta reda på ungefär hur mycket man behöver, vad man bör betala, vilken storlek som passar och en massa annat. I Är det möjligt får eleven exempel som utgångspunkt för att kunna bedöma mängd, pris, volym och storlek och se rimlighet runt detta. I läroboken Är det möjligt kommer först en genomgång om hur man anger längd, vikt, volym etc. Grundläggande begrepp som lång-kort, lätt-tung, lite-mycket m.m. behandlas och viktiga måttenheter förklaras. I tillhörande arbetsbok finns ett antal övningar där eleven sedan får träna på rimlighetsbedömningar inom blandade områden, bl.a. pengar, tid och olika måttenheter. Lärobok och arbetsbok säljes separat. Passar äldre elever i träningsskolan, elever på gymnasiesärskolans individuella program samt elever som läser Lärvux på grundläggande nivå.