Bläddra

Árbediehtu : samiskt kulturarv och traditionell kunskap

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Árbediehtu : samiskt kulturarv och traditionell kunskap

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här
Árbediehtu - Metoder för dokumentation av samisk kunskap är en inspirationsbok med olika metoder man kan använda för att dokumentera traditionell kunskap.

Den samiska traditionella kunskapen har länge varit stark inom det samiska samhället, men till följd av såväl moderniserings- som industrialiseringsprocesser och en anpassning till det västerländska sättet att leva, har kunskapen fått allt mindre betydelse. Nu lever sannolikt den första generationen som förlorar mer árbediehtu, än vad den producerar.

I boken presenteras tankar och metoder kring dokumentation av traditionell kunskap. Några av de projektägare som fått sina dokumentationsprojekt finansierade av Naptek/Centrum för biologisk mångfald och Sametinget, har med denna bok fått en möjlighet att presentera sina erfarenheter av arbetet med árbediehtu för en större allmänhet.