Bläddra

Arbetarskyddsregler för byggsektorn 2011

Kategorier: Byggtekniska färdigheter och hantverksyrken Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Köp här

Arbetarskyddsregler för byggsektorn 2011

Kategorier: Byggtekniska färdigheter och hantverksyrken Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Köp här
Denna årliga bok återger föreskrifter från Arbetsmiljöverket och lagar om arbetsmiljön som måste finnas tillgängliga på byggarbetsplatsen. Arkitekter och projektörer behöver också ta del av bokens innehåll. Texterna är exakt återgivna med ändringar och kommentarer inredigerade. Alla texter är giltiga per den 1 januari 2011, men boken innehåller också utkomna författningar som träder i kraft senare. Nyheter är bland annat AFS 2010:1 Berg- och gruvarbete som ersätter den tidigare föreskriften om bergarbete.