Bläddra

Arbete på väg : regeltextsamling

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher
Köp här

Arbete på väg : regeltextsamling

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher
Köp här
Arbete på väg - en regeltextsamling - är i första hand framtaget för att kunna användas som referensmaterial vid kurser och utbildningar som berör krav och rekommendationer avseende arbetsmiljö och säkerhet vid arbete på väg. Kompendiet används bl a vid yrkeshögskolor och företagskurser. Med fördel kan kompendiet också användas av envar som har behov av tillgång till de mest väsentliga författningarna och reglerna avseende arbete på väg. Kompendiet innehåller bl. a följande författningar i helhet; Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen, AFSarna Bygg- och anläggning, Systematiskt arbetsmiljöarbete, Lyftanordningar, Trafikförordningen, Väglagen, Vägförordningen, Vägmärkesförordningen inkl alla vägmärken, trafiksymboler m fl i färg, Ordningslagen, Lagen om vägtrafikdefinitioner, förordning om vägtrafikdefinitioner, samt Trafikverkets krav och råd avseende APV kompetens i upphandlad verksamhet. Samtliga författningar i kompendiet är återgivna per den 1 juli 2019.