Bläddra

Arbetslagstiftning : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2006

Köp här

Arbetslagstiftning : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2006

Köp här

Förutom översyn av de ingående lagarna har uppdatering skett av EG-direktiv, litteratur- och artikelhänvisningar samt rättsfall från Arbetsdomstolen och avgöranden från EG-domstolen.

Arbetslagstiftning är en praktisk lagsamling för den som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor. I syfte att öka bokens praktiska värde finns hänvisningar till rättsfall, lagmotiv och litteratur samt en omfattande förteckning över arbetsrättsliga artiklar i tidskrifter m.m.