Bläddra

Arbetsmiljö 2021 : Aktuella författningar 1 januari 2021

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher

Arbetsmiljö 2021 : Aktuella författningar 1 januari 2021

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher
Arbetsmiljö 2021 innehåller ett 20-tal av Arbetsmiljöverkets mer allmänna arbetsmiljöföreskrifter: • Systematiskt arbetsmiljöarbete • Organisatorisk och social arbetsmiljö • Arbetsplatsens utformning (NY 2021) • Första hjälpen och krisstöd • Belastningsergonomi • Buller • Ensamarbete • Minderårigas arbetsmiljö • Gravida och ammande arbetstagare • Anteckningar om jourtid, övertid och mertid • Arbetsanpassning (NY 2021) • Användning av arbetsutrustning (ÄNDRAD 2021) • Byggnads- och anläggningsarbete • Kemiska arbetsmiljörisker (ÄNDRAD 2021) • Hygieniska gränsvärden (ÄNDRAD 2021) • Åtgärder mot våld och hot i arbetsmiljön • Arbete vid bildskärm • Arbete med djur • Arbete i stark värme • Medicinska kontroller i arbetslivet • Användning av personlig skyddsutrustning • Användning av personlig skyddsutrustning med anledning av covid-19 (NY 2021)