Bläddra

Arbetsmiljöpolicy

Köp här

Arbetsmiljöpolicy

Köp här
Arbetsmiljöpolicyn är ett av företagets visionsdokument och en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den ger en bild av vart företaget vill nå med sitt arbetsmiljöarbete. Den här skriften ger en övergripande bild av vad en arbetsmiljöpolicy är och hur den förhåller sig till andra riktlinjer, mål och visioner. Här finns också tips om hur en arbetsmiljöpolicy kan arbetas fram, hållas levande och användas i det dagliga arbetsmiljöarbetet. I skriften finns också exempel från tre företag, som visar hur de utformat sin arbetsmiljöpolicy och hur de arbetar med den.