Bläddra

Arbetsrätt och arbetsmarknad 2009 : författningssamling för svenskt och europeiskt arbetsliv

Köp här

Arbetsrätt och arbetsmarknad 2009 : författningssamling för svenskt och europeiskt arbetsliv

Köp här
Denna författningssamling innehåller de lagar och förordningar som gäller för arbetsmarknadens parter och för parterna i det enskilda anställningsavtalet. Här finns också regler om diskriminering, rehabilitering, arbetsmiljö och arbetstid. Särskilt märker man den nya diskrimineringslagstiftning som har trätt i kraft vid årsskiftet 2008/2009.
Boken innehåller också regler av betydelse för internationella anställningsförhållanden med svensk anknytning, samtliga i gällande svensk översättning.
Hänvisningar görs till lagförarbeten och till erkända svenska lagkommentarer. Detta gäller också lagförslag som är under diskussion, exempelvis Lissabonfördraget och det s.k. Vaxholmsmålet.
Allt är uppdaterat till den 1 januari 2009.