Bläddra

Arbetsrätt och arbetsmarknad 2011 : författningssamling för svenskt och europeiskt arbetsliv

Köp här

Arbetsrätt och arbetsmarknad 2011 : författningssamling för svenskt och europeiskt arbetsliv

Köp här
Denna samling av lagtexter och andra författningar innehåller det övervägande antalet regler som berör den svenska arbetsmarknaden. Hänvisningar görs också till lagförarbeten.
Här berörs exempelvis reglerna om anställningsskydd, medbestämmande, jämställdhet och arbetsmiljö. Också kollektivavtalsrätten och diskriminerings­skyddet behandlas. De viktigaste rättsreglerna från den europeiska arbetsmarknaden redovisas.
Trots det omfattande materialet av svenska och europeiska rättsregler måste en reservation göras för regler som hänför sig till enskilda anställnings- eller kollektivavtal eller till sådana utländska rättsregler som faller utanför det vanliga. Allt är uppdaterat till årsskiftet 2010/2011.