Bläddra

Arena 50p

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora

Arena 50p

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Köp här

Arena är en läromedelsserie i samhällskunskap för gymnasieskolan. Serien består av tryckta elevböcker och digitala läromedel.

Arena 50p, elevbok innehåller åtta teman:
Demokrati och massmedia
Statsskicket och partierna
Europeiska unionen
Internationell politik
Individen i samhället
Välfärden och vardagen
Arbetsmarknaden
Metod och källor

Läromedlet är anpassat efter gymnasiekursen Samhällskunskap 1a1och riktar sig till elever som läser på något av de yrkesförberedande programmen. Här presenteras kursens innehåll på ett tydligt och strukturerat sätt. I läromedlet finns basen till din undervisning – texter och uppgifter som sätter igång både diskussion och reflektion kring samhällsfrågor. Varje avsnitt avslutas med en sammanfattning och med uppgifter som konkretiserar och repeterar innehållet.

Arena 50p, elevbok  i korthet:
• anpassad efter gymnasiekursen Samhällskunskap 1a1och riktar sig till elever som läser på något av de yrkesförberedande programmen
• tydligt och strukturerat läromedel
• texter och uppgifter som sätter igång både diskussion och reflektion kring samhällsfrågor