Bläddra

Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys nr 12

Kategorier: Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Köp här

Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys nr 12

Kategorier: Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Köp här
Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys samlar samhällsvetenskaplig och historisk forskning från Sverige och världen. Alla artiklar finns fritt tillgängliga, gratis att läsa och ladda ned, på www.tidskriftenarkiv.se. För dem som hellre vill läsa mellan två pärmar tillhandahåller vi den här tryckta utgåvan. I detta nummer: Ola Agevall & Gunnar Olofsson, ”Administratörerna. Administration, kontroll och styrning vid svenska universitet och högskolor” Petter Tistedt, ”Valstatistik i bruk. Socialdemokratin, väljarna och den osäkra demokratin 1912–1929” Kommentar: Christian Andersson, ”’Arabiska våren 2’ – helt inställd eller bara i karantän?” Magnus Granberg, ”Kampens nya former. Klasskamp och klasstruktur sedan de vilda strejkerna” Erik Olsson, ”Framgång på tur. Kapital och sociala strategier i migranters berättelser om framgångsrika karriärer” Kommentar: Eskil Wadensjö, ”Häften återuppstår (för en lässtund), Ante Farm 1943–2020” Recensioner: Jaan Kolk, ”Arvet från kanslihushögern” Sven Hort, ”Korea under solen. Syd i skuggan av Nord?”