Bläddra

Arntorp från Hedenhös till 2000-talet

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi
Köp här

Arntorp från Hedenhös till 2000-talet

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi
Köp här
Boken är en fortsättning på Min hemby Arntorp. Jag berättar om utredningar som gjorts i Arntorp, som visar att byn var bebodd redan under forntiden. Jag ger också en kort redogörelse för Sveriges historia och jag går djupare in i mantalsuppgifter och husförhörslängder.