Bläddra

Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken är en koncentrerad handledning för hur fastighetsägare och arrendatorer och övriga nyttjanderättshavare ska förfara då avtal ska skrivas och när det uppstår vanliga tvister mellan dem. Boken innehåller också förslag till avtal och andra formulär för de olika formerna av arrende och allmän nyttjanderätt. Den nya upplagan har uppdaterats med nya lagregler och ny rättspraxis. Vidare har tillkommit nya avsnitt om vad som är att hänföra till fast egendom, om underarrendatorns rättsliga ställning samt om vilka regler som gäller vid upplåtelse av fideikommissegendom.