Bläddra

Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
I denna handbok behandlas reglerna för
• Jordbruksarrende
• Bostadsarrende
• Anläggningsarrende
• Lägenhetsarrende
• Allmän nyttjanderätt, såsom upplåtelse av fiske och jakt samt avverkningsrätt
Detta är den enda bok som behandlar alla olika upplåtelseformer för arrende och allmän nyttjanderätt på ett samlat sätt. Här redovisas också när avtal krävs för att nyttja annans mark och hur man ska skilja på arrende- och hyresavtal. Vidare presenteras och avgränsas mot nyttjanderätt enligt jordabalken närliggande avtals- och upplåtelseformer, såsom tillstånd att nyttja allmän platsmark, bolagsavtal, rörelsearrende, samäganderättsavtal och testamentarisk nyttjanderätt.
Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken är en koncentrerad handledning för hur fastighetsägare och arrendatorer och övriga nyttjanderättshavare ska förfara då avtal ska skrivas och när det uppstår vanliga tvister mellan dem. Boken innehåller också förslag till avtal och andra formulär för de olika formerna av arrende och allmän nyttjanderätt. Denna fjärde upplaga har uppdaterats med nya lagregler och ny rättspraxis. Vidare har vissa avsnitt utvecklats, bl.a. om överlåtelse av bostadsarrende, och ett nytt avsnitt om arrendeavtal som kreditobjekt har tillkommit.
Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken ingår i en serie böcker utgivna av Wolters Kluwer som behandlar samtliga nyttjanderätter till fast egendom. Andra böcker i serien med Nils Larsson och Stieg Synnergren som författare är Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken (femte uppl. 2015), Bostadshyresavtal i praktiken (fjärde uppl. 2014, Christina Wahlström är medförfattare) och Jaktarrende (andra uppl. 2008). Upplåtelser för ledningar i praktiken (andra uppl. 2015) är en specialbok i serien för just ledningar och master. Larsson och Synnergren medverkar även i förlagets samlingsverk Jordabalken (andra uppl. 2012) med kommentarer till 7, 12 och 14 kap. jordabalken.