Bläddra

Arvet efter Strindberg / The Strindberg legacy : elva bidrag från den artonde internationella Strindbergskonferensen

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: dramatik och dramatiker Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare
Köp här

Arvet efter Strindberg / The Strindberg legacy : elva bidrag från den artonde internationella Strindbergskonferensen

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: dramatik och dramatiker Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare
Köp här
Den artonde internationella Strindbergskonferensen Arvet efter Strindberg/The Strindberg Legacy ägde rum i Aula Magna vid Stockholms universitet 31.5-3.6 2012. Medarrangör till Stockholms universitet var Strindbergssällskapet. På Frescati samlades närmare åttio forskare från hela världen för att dela med sig av insikter och upptäckter under tre dagar. Fokus låg på Strindberg från vår tids utsiktspunkt. Hans inflytande har format teaterns, litteraturens och måleriets utveckling. Verken fungerar fortfarande som utgångspunkt och kommentar till den samtida debatten – inte bara i Sverige eller Norden utan över stora delar av världen. Detta gör forskningen kring Strindberg och hans verk angelägen ännu hundra år efter hans död.