Bläddra

Arvsdygden

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Arvsdygden

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här
Det här är en bok om vad den moderna biologin har att säga om kulturvarelsen människan. Med många idéhistoriska utblickar ger Nils Uddenberg en gedigen introduktion till evolutionslärans senaste vetenskapliga utveckling. I en ständig dialog med ett samhällsfilosofiskt kulturarv växer ett nyanserat budskap fram: det som vi ärvt från våra apliknande förfäder är inte enbart våra kroppar och våra ”djuriska lustar”, utan även förutsättningarna för att leva tillsammans och ta hänsyn till varandra.

Vårt medvetande, liksom vårt sätt att tänka och känna, har formats av den flockgemenskap där människan utvecklades. Även det som kallats människans särtecken – språket, förnuftet, moralen och socialiteten – är ett arv från våra ludna släktingar.

Ett biologiskt perspektiv är i dag på stark frammarsch på flera områden och har lett till heta debatter om människosyn och vetenskap. Inte minst sociobiologin har ofta mötts av våldsamma protester och anklagelser för att förneka möjligheterna till social förändring. I ljuset av den nya evolutionsbiologiska kunskapen om ”arvsdygden” diskuterar Uddenberg i en avslutande del jämställdheten mellan könen, den biologiska bakgrunden till våld och aggressivitet och vad en modern syn på arv och miljö innebär för våra möjligheter att skapa ett rättfärdigt samhälle.


Nils Uddenberg är leg läkare och docent både i psykiatri och i empirisk livsåskådningsforskning. Sedan över tio år är han verksam som projektledare vid Institutet för Framtidsstudier där han bedriver tvärvetenskaplig forskning i gränsområdet mellan biologi och humaniora. Uddenberg undervisar också i medicinsk psykologi och etik vid Karolinska Institutet, är etisk sakkunnig i den statliga Gentekniknämnden och författare till ett flertal böcker.