Bläddra

Aspeflo om autism : Kvalificerade insatser till barn och vuxna med autism i skola, gruppbostad och daglig verksamhet

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Autism och Aspergers syndrom Funktionshinder: sociala aspekter Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här

Aspeflo om autism : Kvalificerade insatser till barn och vuxna med autism i skola, gruppbostad och daglig verksamhet

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Autism och Aspergers syndrom Funktionshinder: sociala aspekter Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här
ASPEFLO OM AUTISM är en bok som ger både teoretisk och praktisk förståelse kring hur man kan möta och arbeta med att skapa en meningsfull och begriplig tillvaro för barn, ungdomar och vuxna med Autism.
Detta är andra upplagan av boken som kom ut 2010 och boken bygger på olika föreläsningar Ulrika har hållit genom åren kring Autism.

I boken finns kapitel som beskriver Autismspektrumtillstånd och vad som kännetecknar ett bra förhållningssätt till personer med Autism. Det finns kapitel som handlar om hur man får kommunikation att funka mellan personal och anhöriga samt vad vi kan göra vid problemskapande situationer. En stor del av boken handlar om kommunikation och meningsfulla aktiviteter då detta är två allmänmänskligt viktiga områden som kräver speciellt fokus vid Autism.


Boken vänder sig till såväl föräldrar som personal inom skola, korttids/boende och daglig verksamhet.

Ulrika Aspeflo är leg. logoped med lång erfarenhet av autism. Denna bok bygger på erfarenheter från arbete inom barn- och ungdomshabilitering samt många års arbete med att föreläsa för, handleda och utbilda personal på skolor, gruppbostäder och dagliga verksamheter.
Ulrika är medförfattare till boken Barn som väcker funderingar, och har dessutom utgivit boken FÖR ALLA I SKOLAN - en bok om inkluderande och utvecklande undervisning.