Bläddra

Assistansersättning – en lagkommentar till 51 kapitlet socialförsäkringsbalken

Kategorier: Juridik
Köp här

Assistansersättning – en lagkommentar till 51 kapitlet socialförsäkringsbalken

Kategorier: Juridik
Köp här
I denna bok ges en kommentar till framförallt 51 kap SFB. Boken behandlar också personlig assistans i allmänhet, alltså både sådan som ges med stöd av 9 § 2 LSS (kommunstödd personlig assistans) och sådan assistans som ges enligt 51 kap SFB.