Bläddra

Att börja forska – – inom medicin, bio- och vårdvetenskap

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Att börja forska – – inom medicin, bio- och vårdvetenskap

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här
I Att börja forska diskuterar författaren hur man skriver studieprotokoll, projektansökningar och vetenskapliga artiklar. Boken rymmer ett antal övningsuppgifter i engelsk grammatik, liksom en översikt över fallgropar i det engelska språket. Orienterande kapitel om kvantitativ och kvalitativ forskning kompletteras med kapitel om meta­analyser, fusk, impact factor och hur man hanterar ett referens­program. Ett flertal kapitel behandlar praktiska aspekter av forskningen – informa­tions­sökning, att hålla föredrag, att ordna ett möte, att granska en artikel – men även doktorandens rättigheter och status diskuteras. Bokens avslutande kapitel innehåller en översikt över vanliga statistiska test och hur dessa tester utförs i tre vanliga statistikprogram. I boken finns också tips och länkar till användbara webbplatser. Att börja forska är en handbok som främst vänder sig till den nyblivne doktoranden men även till studenter vid vård- och läkarutbildningar som ska genomföra examensarbete eller påbörja doktorandstudier.