Bläddra

Att driva advokatverksamhet : (… eller “Hur man driver advokater”)

Kategorier: Advokatverksamhet Juridik Juridisk kompetens och praxis Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Köp här

Att driva advokatverksamhet : (… eller “Hur man driver advokater”)

Kategorier: Advokatverksamhet Juridik Juridisk kompetens och praxis Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Köp här
”Att driva advokatverksamhet” (...…eller "”Hur man driver advokater"”)” är en bok om hur advokater organiserar sin verksamhet, vad som är speciellt för denna typ av företagande samt vad som krävs för att en advokatbyrå skall nå största möjliga framgång. I boken behandlas exempelvis vikten av att identifiera och kommunicera en unik profil, svårigheterna att realisera en advokatbyrås värde (goodwill), branschens tillkortakommanden beträffande marknadsföring, advokaters obenägenhet att låta sig styras av professionella företagsledare samt den traditionella ägandeformens betydelse för hur skandinavisk advokatverksamhet ser ut i dessa avseenden (den förestående introduktionen av regler som möjliggör för andra än advokater att äga och investera i advokatrörelser i Storbritannien berörs särskilt).

Till författarens egen erfarenhet på området har lagts intervjuer med den före detta verkställande direktören på den svenska advokatbyrån Vinge, Bertil Hult, den före detta verkställande delägaren och styrelseordföranden på den finska byrån Roschier, Tomas Lindholm, den nuvarande verkställande delägaren på svenska Frank Advokatbyrå, Kristoffer Persson, den nuvarande verkställande delägaren på norska Wikborg Rein, Per M Ristvedt samt den före detta verkställande delägaren på danska Bech-Bruun, Lars Svenning Andersen. Förutom analyser och nydanande tankar, är ”Att driva advokatverksamhet” (…eller ”hur man driver advokater”) sannolikt också den mest underhållande bok som skrivit i ämnet. En given guide för alla som lever i eller funderar på att ingå ett förhållande med andra advokater och intressant läsning för resten av oss som bara är nyfikna på advokaternas säregna värld.

Dan Person föddes i Göteborg 1962. Efter studier i Lund och tingstjänstgöring på Göteborgs tingsrätt, började han sin bana som affärsjuridiskt inriktad advokat på Mannheimer & Zetterlöf Advokatbyrå 1989. Han har härefter hunnit med att starta två advokatbyråer, delta i tre fusioner och öppna ett antal kontor varav ett i Polen. Sedan 1 juli 2002 har Dan varit ”verkställande delägare” på först ”MAQS Law Firm” och, sedan november 2004, på ”Magnusson Advokatbyrå”. Han har varit aktiv i Sveriges advokatsamfunds utlandsavdelning och även suttit i Advokatsamfundets huvudstyrelse. Dan är sedan många år bosatt i Warszawa där han, förutom att ”driva advokatverksamhet”, bland annat varit ordförande i Swedish Business Club och vice ordförande i Scandinavian Polish Chamber of Commerce.