Bläddra

Att fånga platsens själ : handbok om cultural planning

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Regional planering och områdesplanering
Köp här

Att fånga platsens själ : handbok om cultural planning

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Regional planering och områdesplanering
Köp här
Cultural planning är en metod för att använda kulturella resurser i samhällsplaneringen. Metoden står för ett humanistiskt synsätt, som sätter människan och mänsklig kommunikation i fokus. Cultural planning har sitt ursprung i bland annat England, Canada och Australien, och sedan en tid används den på flera platser i Sverige i kommuner och regioner. Ur det nätverk som bildats kring cultural planning i Sverige har idén till denna första handbok på svenska vuxit fram. Den beskriver cultural planning-processen och dess nio steg på ett konkret och begripligt sätt, med exempel hämtade från svenska erfarenheter.