Bläddra

Att förstå sjukdomen – ur patientens, sjuksköterskans och den närståendes perspektiv

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Köp här

Att förstå sjukdomen – ur patientens, sjuksköterskans och den närståendes perspektiv

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Köp här
Att förstå är något mer än att enbart ha faktakunskaper. Att förstå kan handla om att kunna uppfatta variationer i ett fenomen, ett tankemässigt perspektiv som bygger på erfarenheter och förförståelse, att kunna uppfatta hur delar och helheter förhåller sig till varandra och hänger samman. Denna förståelse visar sig sedan som kunskap i handling. Om patienten ska få en så god egenvårdsförmåga som möjligt och få hjälp till självhjälp, minska smärta, dämpa symtom eller söka vård i tidigt skede behöver de förstå sjukdomen, dess yttringar och vad de själva kan göra för att lindra eller förebygga sjukdom. Boken vänder sig framför allt till sjuksköterske- och specialist­sjuksköter­­skestudenter och andra studentmålgrupper inom hälso- och sjukvård men även yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården kan ha nytta av boken.