Bläddra

Att förstå vardagen – Med utgångspunkt i symbolisk interaktionism

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Att förstå vardagen – Med utgångspunkt i symbolisk interaktionism

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Att förstå vardagen ger en grundläggande introduktion till symbolisk interaktionism som är en av de centrala teoribildningarna inom socialpsykologi. Teorin innebär bland annat att den sociala verkligheten ses som ständigt föränderlig. Författarna visar hur mänsklig interaktion sker med hjälp av inlärda symboler vilka utgör såväl vårt talade språk som vårt kroppsspråk. De beskriver vidare hur människans sociala roller övergår till identiteter och ger en mängd konkreta exempel på hur symbolisk interaktionism kan användas för att vi ska förstå vår vardag. Denna femte upplaga är språkligt uppdaterad och innehållet har bearbetats för att bli mer tillgängligt för läsaren. Boken är avsedd för universitets- och högskoleutbildningar inom samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen.