Bläddra

Att inventera perenner : en handledning

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Trädgård
Köp här

Att inventera perenner : en handledning

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Trädgård
Köp här
"Att inventera perenner" fungerar som en handledning för inventerare, men är lika mycket en skrift för trädgårdsintresserade som vill få hjälp med att identifiera äldre prydnadsperenner och samtidigt sätta in dessa i ett historiskt sammanhang. I boken beskrivs ett urval av prydnadsperenner som odlats i Sverige före 1940. Här finns botaniska beskrivningar, information om perennernas ursprung, dess väg till Europa och Sverige, förädling, hur och var perennerna odlades, hur länge de har funnits i skandinaviska trädgårdar och när de olika sorterna började erbjudas till försäljning i svenska plantskolor. Under andra halvan av 1800-talet och början av 1900-talet odlades en mängd olika arter och sorter av perenner i svenska trädgårdar. Sorterna spreds via plantskolor och handelsträdgårdar, men också genom att vänner, släktingar och grannar bytte och delade växter. De flesta av dessa perenner är försvunna ur handeln sedan länge och de gamla perennsorter som finns kvar i äldre trädgårdar går ofta förlorade när trädgårdarna byter ägare och görs om. När de försvinner därifrån finns risk att de är borta för alltid. Men att bevara perennerna är viktigt. Att växterna överlevt fram till idag visar att de är tåliga, långlivade och väl anpassade till vårt klimat. Det finns också en genetisk variation bland dem som är viktig att bevara. Dessutom utgör perennerna en viktig del av vår trädgårdshistoria med mycket kulturhistoria knuten till dem i form av historier, traditioner och lokala namn. Författaren Linnea Oskarsson är projektledare för Perennuppropet, en landsomfattande inventering av prydnadsperenner odlade i Sverige före andra världskriget. Uppropet startade 2003 och samordnas av Programmet för odlad mångfald (POM) vid Centrum för biologisk mångfald. Målet med Perennuppropet är att hitta och identifiera äldre perennsorter och bevara dem för framtiden.