Bläddra

Att inventera rosor : en handledning

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Trädgård
Köp här

Att inventera rosor : en handledning

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Trädgård
Köp här
Skriften vänder sig till alla som är intresserade av svenska kulturväxter och särskilt till de som vill lära sig mer om gamla rossorter. Redan under medeltiden odlades rosor i Sverige. Under 1800- och 1900-talet saluförde svenska plantskolor tusentals sorter och deras sortiment har förändrats kraftigt över tiden. Många av de tidigare saluförda sorterna har för alltid försvunnit, men många av de rosor som planterades under 1800- och 1900-talen växer alltjämt på olika platser i landet. Skriften är tänkt att vara till hjälp vid identifieringen av funna gamla rosorter. Skriften beskriver rosor och sortgrupper som påträffats under Programmet för odlad mångfalds (POM) projekt för rosinventering. Boken beskriver rosor med en dokumenterad odlingshistoria som kan beläggas från tiden före 1950. Kom med och återupptäck våra glömda gamla rossorter i trädgårdar, på vägkanter eller ödetorp.