Bläddra

Att lagstifta om diskriminering

Kategorier: Juridik
Köp här

Att lagstifta om diskriminering

Kategorier: Juridik
Köp här
Denna bok handlar om olika sätt att se på diskriminering och rättvisa. Den är också ett bidrag till att öka förståelsen av tillämpningen av juridiken när det gäller diskriminering. Författarna tar upp olika diskrimineringssituationer som anställning, lönesättning, hyra av bostad och restaurangbesök. De diskuterar och problematiserar dessa med hjälp av rättsfall. Frågan om utrymmet för så kallad positiv särbehandling tas upp och den nya diskrimineringsgrunden ålder beskrivs och analyseras närmare. Susanne Fransson är docent i rättsvetenskap och universitetslektor vid Göteborgs universitet. Per Norberg är juris doktor och universitetslektor vid Lunds universitet.