Bläddra

Att leva solvänd : en bok om Vibeke och ALS

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi
Köp här

Att leva solvänd : en bok om Vibeke och ALS

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi
Köp här
En bok om Vibeke och ALSDen 12 april 2002 dog min vän Vibeke i den neurologiska sjukdomen ALS. Under hennes sista tre år träffades vi regelbundet och idén att skriva en bok väcktes. Syftet var att besvara frågan: Vad innebär det att få ett livsförkortande handikapp och hur påverkas den drabbade, familjen, vännerna, släktingarna och den vårdande personalen?Boken blev en mosaik av samtal, dagboksanteckningar, intervjuer och brev som kronologiskt följer sjukdomsförloppet. Läsaren bjuds in att följa med på en resa genom de sista åren i en människas liv, speglad genom mångas ögon. Vittnesbörd står vid vittnesbörd, utan friserande censur eller tillrättalägganden.Boken vänder sig såväl till dem som drabbats av livsförkortande sjukdomar och deras anhöriga som till dem som arbetar med vård och omvårdnad: landstingspolitiker, läkare, sjuksköterskor, ambulanspersonal, assistenter och terapeuter. Anna Holm