Bläddra

Att möta annanheten 1. I och utanför litteraturen

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Funktionshinder: sociala aspekter Litteraturvetenskap och litteraturkritik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här

Att möta annanheten 1. I och utanför litteraturen

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Funktionshinder: sociala aspekter Litteraturvetenskap och litteraturkritik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här
Att möta annanheten 1 är uppdelad i två delar. Första delen inleds med en text om läsning: vad innebär det att kunna läsa respektive att inte kunna läsa. Varför är det viktigt att kunna läsa och gör läsningen oss till bättre, mer förstående människor? Två personer engagerade i läsning som livskunskap intervjuas och ger sin bild av läsningens betydelse. Nya litterära genrer presenteras som patografier, sanna berättelser och självhjälpsböcker.

Bokens andra del handlar om annanhetens olika dimensioner i förhållande till bl.a. sexualitet, kön och etnicitet och hur synen på funktionsnedsättning förändrats genom historien samt hur vi ser på det i dag. Elisabeth Eliasson Roos, specialpedagog och litteraturvetare, knyter i boken ihop skön- och facklitteratur för att skapa en bred och nyanserad bild av hur det är att ha funktionsnedsättningar av olika slag.

Boken riktar sig till alla som i sitt arbete och sin vardag möter personer med nedsatt funktionsförmåga.