Bläddra

Att möta annanheten 2. Kommenterade boktips om att leva med funktionsnedsättning

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Funktionshinder: sociala aspekter Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: läsguider, kommentarer och boktips Litteraturvetenskap: referensverk Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här

Att möta annanheten 2. Kommenterade boktips om att leva med funktionsnedsättning

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Funktionshinder: sociala aspekter Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: läsguider, kommentarer och boktips Litteraturvetenskap: referensverk Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här
Att möta annanheten 2 innehåller kommenterade boktips grupperade under olika rubriker. Varje kapitel inleds med en beskrivning av den aktuella funktionsnedsättningen och därefter visas hur den speglas i fack- och skönlitteratur. Här ges mängder av tips på bra böcker som både ger läsupplevelser och vidgade perspektiv i synen på andra människor och därmed blir till hjälp i mötet med annanheten – viktigt för alla som i sitt yrke och sin vardag möter personer med nedsatt funktionsförmåga. Boken är ett utmärkt hjälpmedel för bibliotekarier, lärare, studenter eller andra med intresse för handikappfrågor och som söker litteratur i ämnet. Elisabeth Eliasson Roos är specialpedagog och litteraturvetare och har under lång tid varit engagerad i frågor som rör funktionshinder av olika slag. Annanheten 1 och 2 kan användas var för sig, men tillsammans kompletterar de varandra och ger en fördjupad kunskap och insikt om hur det är att leva med nedsatt funktionsförmåga.