Bläddra

Att möta flyktingar

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Att möta flyktingar

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här
Boken ger grundläggande kunskaper om flyktingars livsvillkor i ursprungslandet och i exilen. Den tar upp upplevda traumatiska händelser som politisk förföljelse, förtryck, fängelse, krig och allvarliga förluster. Mötet mellan flyktingen och Sverige och den psykologiska process som därvid uppstår – flyktingkrisen – analyseras också. En avsevärd del av boken ägnas insatser och åtgärder för nyanlända flyktingar. Att möta flyktingar vänder sig i första hand till studenter och personal inom vården och socialtjänsten. Även andra som möter flyktingar inom t.ex. skolor, frivilligorganisationer eller på förläggningar kan ha nytta av den.