Bläddra

Att skriva manus för interaktiva medier

Kategorier: Informationsteknik
Köp här

Att skriva manus för interaktiva medier

Kategorier: Informationsteknik
Köp här
Boken ”Att skriva manus för interaktiva medier” är en resa genom manusförfattarens och projektledarens olika processer i framtagandet av ett interaktivt, multimedialt verk. Komplexiteten är stor eftersom medierna är fler än vid exempelvis film- eller bildspelsproduktion. Den interaktiva egenskapen gör dessutom att du måste ha större insikt i den dramaturgiska delen som får slutanvändaren att interagera med datorn. Du måste helt enkelt ta reda på vad det är som driver oss vidare. Vad vår drivkraft föds och närs av. En digital produktion sträcker sig från att kunna vara en spelplats på Internet – till att vara en företagspresentation på cd – vilket inte hindrar att vi kan väva in spelets dramaturgi i marknadsföring. Men produktionen behöver alltid ett manus för att förverkligas. Och vad innehåller egentligen ett manus till interaktiva verk? Vilka nya frågor ställs vi inför som den traditionella manusskolan inte kan svara på? Bokens inledande del beskriver praktiska moment i en produktion. Du serveras modeller, arbetsmetodik och goda råd, följda av övningsuppgifter. Den andra delen är till för att väcka frågeställningar hos dig själv. Du möts av en korsbefruktning mellan filosofi och vetenskap – en modern växelverkan av metaforer och dramaturgiska modeller. Hur skapar vi gränssnitt som intuitivt leder användaren? Det som känns i magen innan hjärnan hunnit uppfatta att det hände. Hur belönar och straffar vi? Vad är det som får användaren att gå vidare? I filmens värld har vi vedertagna strukturer – hur tillämpar vi dem i interaktiv multimedia? Du kan använda boken som läromedel eller bara läsa den utan förbehåll, låta dina egna funderingar födas ur ett filosofiskt djup, snudda vid outforskade dimensioner och njuta av att klä gamla tankebanor i ny förpackning. Det finns inga mallar för manusförfattande – din kreativitet ska drivas av ren lust, men ibland kan det vara bra att strukturera dina bästa idéer. Om inte annat för att kunna försörja dig på dem.