Bläddra

Att strida med ord : en kritisk retorikanalys av politiska talkshows i tysk tv

Köp här

Att strida med ord : en kritisk retorikanalys av politiska talkshows i tysk tv

Köp här
Ämnet för denna avhandling från Örebro Universitet är politiska talkshows, där TV-studion erbjuder en scen, en offentlig arena för politiska diskussioner. Avhandlingen är i första hand en retorisk studie, vilket innebär det är retorikens begrepp, teorier och metoder som används för att studera kommunikativa processer och övertygande strategier i det empiriska materialet. Retorisk analys, särskilt den nya retorikens rhetorical criticism, erbjuder nya möjligheter och redskap för att kunna analysera och kritiskt granska olika former av övertygande budskap i en retorisk kontext av moderna medier. Boken försöker skapa en modell för retorisk analys som är anpassad till ett för retorikämnet relativt nytt material politiska debatter i tv-mediet.