Bläddra

Att tolka Bibeln och Koranen : konflikt och handling

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Att tolka Bibeln och Koranen : konflikt och handling

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här
Denna bok är en vägledning för den som vill veta mer om och förstå dynamiken i islam, kristendom och judendom. I fokus är det faktum att dessa religioners heliga texter skrevs i förmodern tid men anses giltiga även i dag. Å ena sidan betraktar man texterna som heliga eller gudomligt inspirerade. De är en viktig del av religionens inre och yttre liv. Å andra sidan sanktionerar texterna i vissa stycken förtryck och våld. Hur hanterar anhängarna detta? Bibeln och Koranen har tolkats och omtolkats alltsedan de skrevs. Det är inte först nu som förändrade förhållanden och värderingar ifrågasätter invanda tolkningssätt. I boken presenteras både gamla och nya konflikter, till exempel frågor kring kön. Nya tolkningar växer fram, nu som då, genom konflikter och förhandlingar. Boken vänder sig till studerande inom religionsvetenskap och religionshistoria på högskolenivå, samt till alla som är intresserade av judisk, kristen och muslimsk skrifttolkning samt av religionernas roll i samhället.