Bläddra

Att utvärdera sociala investeringar

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Att utvärdera sociala investeringar

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Allt fler kommuner satsar på att med tidiga insatser förebygga kostsamma problem som till exempel utanförskap och arbetslöshet kan föra med sig. I internationell forskning har man funnit att det ofta är samhällsekonomiskt lönsamt att tidigt stödja barns och ungas utveckling. Men gäller detta även för svenska förhållanden? Och exakt vilka insatser är lönsamma? För att besvara dessa frågor behöver vi bättre kunna analysera effekterna av olika typer av insatser. I denna rapport betonas vikten av att utveckla analysmetoder för att bedöma lönsamheten av sociala investeringar. Sådana metoder används redan internationellt, men behöver anpassas till svenska förhållanden för att kunna tillämpas här. Författaren tar även upp kommunernas behov av nationellt stöd och diskuterar var ett sådant ansvar bör ligga. Författare är Lars Hultkrantz, professor i nationalekonomi vid Örebro universitet.