Bläddra

Att välja utbildning. Betydelse för individ och samhälle

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Att välja utbildning. Betydelse för individ och samhälle

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Att välja utbildning är viktigt. För den som väljer står framtida arbetsglädje och inkomst på spel. För samhället påverkas kompetensförsörjningen och produktiviteten. Men vad krävs för att människor ska kunna fatta välgrundade beslut om utbildning? Hur fungerar exempelvis studie- och yrkesvägledningen? Och vilken typ av gymnasieutbildning ger bäst avkastning? Är vuxenutbildning samhällsekonomiskt lönsamt? Bland annat dessa frågor tas upp i denna rapport. Författaren föreslår även ett antal konkreta åtgärder för att förbättra kompetensförsörjningen och göra det lättare att fatta bra utbildningsbeslut. Anders Stenberg är docent i nationalekonomi vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet (SOFI).