Bläddra

Att vara olika – är roligt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Bilderböcker, pysselböcker och pedagogiska böcker 0–5 år Pedagogiska böcker 0–5 år Pedagogiska böcker 0–5 år: motsatser
Köp här

Att vara olika – är roligt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Bilderböcker, pysselböcker och pedagogiska böcker 0–5 år Pedagogiska böcker 0–5 år Pedagogiska böcker 0–5 år: motsatser
Köp här
Att vara olika ? är roligt består av fem delar med olika teman. Dessa är Mångfald, Allas lika värde, Inflytande, Tillgänglighet och Delaktighet. Barnen får lyssna till olika berättelser och därefter diskutera, reflektera och arbeta med olika uppgifter som är kopplade till dessa berättelser.