Bläddra

Att vara sjuksköterska och chef

Köp här

Att vara sjuksköterska och chef

Köp här
Att vara chef och sjuksköterska är en svår arbetsuppgift och skiljer sig från annat ledarskap på många sätt. Den här boken innehåller konkret hjälp för sjuksköterskor eller blivande som har eller kommer att ha ett chefsansvar. Författarna lägger tonvikten på två dimensioner av ledarskapet. Den ena handlar om chefen i förhållande till medarbetarna,den andra om att skapa en arbetsplats där man lyfter fram omvårdnadsfrågor och åstadkommer bra möten i vården. Författarnas vision är ett ledarskap som samtidigt fokuserar på medarbetarna och en god omvårdnad. I boken tas också upp hur det är att vara kvinna och leda kvinnor, hur man utvecklar ett ledarskap som förmår att förebygga och hantera stress och den stora vikten av handledning. En del avsnitt avslutas med frågor att diskutera som gör boken lämpad för grupparbeten.