Bläddra

Att vara speciallärare : Språk-, skriv- och läsutveckling respektive matematikutveckling

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Utgått

Att vara speciallärare : Språk-, skriv- och läsutveckling respektive matematikutveckling

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Utgått

I boken Att vara speciallärare – Språk-, skriv- och läsutveckling respektive matematikutveckling låter vi lampan lysa på specialläraren. Speciallärarens arbetsuppgifter är skiftande. Det kan handla om att göra pedagogiska utredningar, föreslå anpassningar i lärmiljön och i undervisningen, men också att granska den rådande praktiken, hålla sig uppdaterad på forskningsfronten och att presentera ny kunskap. Samverkan med andra professioner, både inom och utanför skolan, är också en viktig uppgift.

Den bild av specialläraren som växer fram i boken är en kollega som är mitt i klassrummet, och som ser, lyssnar och fungerar som stöd till både enskilda elever i sårbara lärandesituationer och till kollegor i pedagogisk sårbarhet.

Barbro Bruce (red.) är med. dr i logopedi och docent i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik och arbetar som biträdande professor vid Högskolan Kristianstad.

Peter Berry är nyutexaminerad speciallärare med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling och arbetar på Skäggetorpsskolan i Linköping.

Annette Byström är specialpedagog och speciallärare och arbetar som adjunkt i specialpedagogik vid Högskolan Kristianstad.

Catarina Grahm är specialpedagog, och arbetar som universitetsadjunkt i specialpedagogik vid Högskolan Kristianstad.

Anna Henningsson-Yousif är fil. dr i pedagogik och arbetar som universitetslektor i utbildningsvetenskap med inriktning skolutveckling vid Malmö universitet.

Ingemar Holgersson är fil. dr i teoretisk fysik och arbetar som universitetslektor i matematik och matematikdidaktik vid Högskolan Kristianstad.

Maria Kragh är specialpedagog och speciallärare och arbetar dels som adjunkt i specialpedagogik vid Högskolan Kristianstad, dels som specialpedagog.

Linda Plantin Ewe är specialpedagog och arbetar som universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik vid Högskolan Kristianstad.

Helena Sjunnesson är fil. lic. i pedagogik och arbetar som adjunkt vid Högskolan Kristianstad.

Anna-Karin Svensson är fil. dr i pedagogik och arbetar som lektor i pedagogik/specialpedagogik och är ansvarig för specialiseringen språk-, skriv- och läsutveckling i speciallärarutbildningen vid Malmö universitet.

Catarina Wästerlid är utbildad specialpedagog och speciallärare i matematik och arbetar som adjunkt i matematikdidaktik inom speciallärarprogrammet samt grundlärarutbildningarna vid Högskolan Kristianstad.