Bläddra

Attraktiva stråk och platser : en guide för städer med ambitioner

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Regional planering och områdesplanering Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Stadsplanering och kommunal planering Urbana samhällen

Attraktiva stråk och platser : en guide för städer med ambitioner

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Regional planering och områdesplanering Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Stadsplanering och kommunal planering Urbana samhällen
Köp här
Vi människor samlas gärna i städerna med sitt rika utbud av möjligheter. Här finns störst chans till arbete, närhet till andra och ett stort kultur- och nöjesutbud. De attraktiva städerna lockar oss att flytta dit, besöka eller jobba där. Strömningen är stark och den accelererar kraftigt. Sverige är just nu det land i Europa som urbaniseras fortast och det finns inget som tyder på att trenden kommer att mattas av.
Urbaniseringen har många positiva effekter i de attraktivaste städerna. Vi blir starkare, smartare och effektivare tillsammans och vi har dessutom roligare. De negativa effekterna i de större städerna är uppenbara för alla, det kan vara bostadsbrist, segregation och sociala skillnader. I de små och medelstora städerna, som inte upplevs så attraktiva, hotas välfärden. Utflyttning av invånare, främst unga, och företag tar ofta fart. Anledningarna till inflyttning och besök minskar och näringslivet tvekar att investera eftersom osäkerhet råder.
Att vara verksam i en stad innebär att man har möjlighet att påverka. Genom engagemang, kunskap och samverkan kan utvecklingen i en stad förbättras. Är man fastighetsägare så är man också samhällsbyggare. Staden lever mellan husen och om det är en god stadsmiljö skapas folkliv. Människor samlas i stadens centrum för att umgås, handla, fika, äta och roa sig. Kan man skapa folkliv så ökar attraktiviteten och värdet på den egna verksamheten följer med upp.
Den här boken ger viktiga perspektiv på urbaniseringens effekter och praktisk handledning i att påverka utvecklingen i positiv riktning. Författarna har lång erfarenhet av frågorna och har själva kunnat följa olika insatser och dess resultat. I hela världen diskuteras stadsutvecklingsfrågorna just nu. Trenden är global och långsiktigt stabil. I Sverige behöver vi fundera på en gemensam nationell stadspolitik som på ett övergripande sätt tar hänsyn till hur komplexa stadens utvecklingsfrågor är. Vi måste se färdriktningen när vi arbetar med att lösa de negativa effekterna av urbaniseringen. Genom arbetet med staden stärker vi också möjligheterna för landsbygden som är beroende av en stad, inte minst för sin service och funktion som mötesplats.
Jag hoppas att den här boken väcker tankar och funderingar hos dig som läser den. Att den sätter strålkastaren på de möjligheter du har att påverka utvecklingen. Både i den verksamhet du bedriver, men också din stads attraktivitet. Det krävs engagemang, samarbete, kunskap och kreativitet. God läsning!