Bläddra

Autistiskt manifest

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Autistiskt manifest

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här
Vad är det här för bok? En faktabok? En bok om jämlikhet och mänskliga rättigheter? En antologi med flera författares berättelser från livet?

Boken innehåller alla delar.

Traditionellt i en bok om autism låter en autism-professionell icke-autistisk forskare/författare autistiska människor komma till tals genom citat som forskaren valt ut. Därefter dissekeras dessa citat och utsätts för analys, ur ett neurotypiskt majoritets perspektiv.

Vi omkullkastar detta koncept. Vi är själva forskaren/författaren och vi talar om oss själva.

De autistiska utsagorna är då inte längre begränsade citat utan måste få växa ut till hela berättelser som står för sig själva. Som ger en tydlig bild, ur ett inifrånperspektiv. Dessa berättelser är ordnade i kapitel utifrån en process; att prata förbi varandra, existentiellt sökande, att vara tillsammans, att ge autistiskt stöd till autister och autistisk autismpedagogik.

Fakta vi tar upp kommer till stor del ur autistisk autismforskning. Framför allt tar vi upp den forskning som vi tycker är relevant och som också stämmer överens med autistisk levd erfarenhet.

Sista kapitlet i boken är ett manifest med krav på förändringar i samhället för att minska vårt påtvingade utanförskap och ta bort de begränsningar som drabbar oss dagligen på grund av misstro och missförstånd.

Boken Autistiskt Manifest är en hyllning till autismen. Vi vill dela med oss av vår fascination över de olika tänkanden som finns. Vi skriver för en autistisk publik, samtidigt som vi hoppas att ni som inte själva är autister också vill möta oss här.