Bläddra

Avtryck – 31 samtida Eskilstunakonstnärer

Köp här

Avtryck – 31 samtida Eskilstunakonstnärer

Köp här
Meningen med denna katalog är att visa upp en del av det egensinne, den kraft och kvalité som finns inom konsten från Eskilstuna. Medverkande konstnärer är antingen verksamma här, eller kommer härifrån.

Genom att exponera denna mångfald av personligheter och uttryck hoppas jag kunna sätta konstnären och dennes verk i fokus, och hjälpa till att belysa den kvalité och ofta outnyttjade potential som finns inom konsten från Eskilstuna. Den är värd mer uppmärksamhet.

Här uppvisas en stor variation och bredd av olika stilar och tekniker - ett spektrum av konstens olika uttrycksmedel - allt från mer traditionella tekniker som teckning, grafik, måleri och textil till lite modernare som video, foto, objekt och installationer. Alla fyller sin funtion i ett konstnärligt sökande arbete - som en möjlighet till att skapa ett specifikt språk.

Denna sammanställning är också tänkt att kunna fungera som ett referensverks till den samtida konsten i Eskilstuna, utan att göra anspråk på att vara heltäckande. Detta är ett personligt urval.

Detta är en katalog med 31 samtida konstnärer från Eskilstuna. Jag hoppas den kommer sätta djupa avtryck.

Carl Anders Thorheim, konstnär & projektansvarig