Bläddra

Axel Einar Hjorth : möbelarkitekt

Kategorier: Konst
Köp här

Axel Einar Hjorth : möbelarkitekt

Kategorier: Konst
Köp här
Axel Einar Hjorth var under åren 19271938 chefsarkitekt på Nordiska Kompaniet, den viktigaste positionen för en möbelarkitekt under mellankrigstiden. Hans exklusiva möbelformgivning hade också en framträdande plats på den tidens stora nationella och internationella utställningar. Det var en period präglad av förändrade stilideal, från luxuös klassicism till stram funktionalism. Axel Einar Hjorth deltog i denna estetiska omdaning, men hans arbeten var unika och ibland säregna och inte sällan hårt kritiserade. Som tongivande möbelarkitekt spelade han en viktig roll för den svenska formgivningens internationella genombrott och goda rykte. Trots detta har den svenska designhistorien inte uppmärksammat honom efter förtjänst. I denna bok ges för första gången en bred översikt över Axel Einar Hjorths hela karriär från 1918 till 1950-talet.