Bläddra

Bangladesh : i förändringens tid

Köp här

Bangladesh : i förändringens tid

Köp här

Bangladesh har under de senaste årtiondena genomgått nästan osannolika förändringar. Detta är ett försök att skildra folket i Bangladesh på dess egna villkor. Författaren har lärt sig språket, bangla, och arbetat med bangladeshiska folkrörelser. Därigenom förmår han ge en rimligare och mera rättvisande beskrivning av landet än den gängse. Såväl den inhemska eliten som det utländska herrskapet visas underifrån.

"Bo Kramsjö ruskar om gamla ingrodda fördomar om öst och väst och det han skriver är nyttigt att läsa. Det är smärtsamt och vackert." (Anna Stadler i Sydasien)