Bläddra

Bara funktionshindrad? : Funktionshinder och intersektionalitet

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Bara funktionshindrad? : Funktionshinder och intersektionalitet

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Människan som social varelse kategoriseras på många olika sätt, men detta bortser vi ofta ifrån när det gäller personer med funktionsnedsättning. Därför blir de just personer med funktionsnedsättning, utan kön, utan etnicitet, utan sexualitet, utan klasstillhörighet och så vidare.

Under senare år har begreppet intersektionalitet blivit allt vanligare, framförallt inom de forskningsinriktningar som sysslar med människor som uppfattas som marginaliserade och/eller underordnade. Begreppet söker fånga det samspel mellan olika dimensioner som man menar är nödvändigt för att på allvar förstå situationen för dessa grupper.

Forskningen om funktionshinder har hittills saknat ett sådant perspektiv, något som kan leda till att dess analyser och teorier blir endimensionella och svåra att tillämpa.

Den här antologin är ett första svenskt bidrag till införandet av ett intersektionellt perspektiv i forskningen om funktionshinder. I boken diskuteras hur funktionshinder samspelar med andra dimensioner som kön, klasstillhörighet, sexualitet och etnicitet. Boken ger också exempel på hur metodologiska perspektiv, som kritisk realism och konstruktivism, kan bidra till intersektionell forskning om funktionshinder.

Bara funktionshindrad? vänder sig främst till studenter och forskare inom vård-, beteende- och samhällsvetenskapliga discipliner.

Lars Grönvik är fil. dr i sociologi och arbetar med funktionshinderpolitiska frågor vid Socialstyrelsen.

Mårten Söder är professor i sociologi med inriktning mot handikapp vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.