Bläddra

Barn av livet : resan till vuxenlivet och dess ansvar

Barn av livet : resan till vuxenlivet och dess ansvar

Köp här
I boken Barn av livet skriver Tommy Hellsten för alla dem som mist kontakten med barnet inom sig. Som vuxit upp i hem där någon form av missbruk förekommit. Han tar också upp ett av vår tids stora problem: bristen på mognad hos många vuxna människor. Han vänder sig till dem som inte fått vara barn utan först som vuxna börjat söka sin barndom.